Εγγραφή | Χάσατε τον κωδικό;

 
Οργάνωση και διαχείριση ψηφιακών φωτογραφιών, χρησιμοποιώντας metadata

Οργάνωση και διαχείριση ψηφιακών εγγράφων με έμφαση στην ψηφιακή φωτογραφία, μέσω metadata

Από τη στιγμή που ο αριθμός των ψηφιακών φωτογραφιών μας αρχίζει να μεγαλώνει, αντιμετωπίζουμε το δύσκολο έργο της οργάνωσης και διαχείρισής τους.

Στις έννοιες οργάνωση και διαχείριση περιλαμβάνονται ο χαρακτηρισμός των ψηφιακών αρχείων με ονόματα, περιγραφές και άλλες πληροφορίες, η ένταξή τους σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, η σύνδεση με λέξεις-κλειδιά, η αναζήτηση, η ομαδοποίηση, η προβολή slideshow, οι εκτυπώσεις, η δημιουργία σελίδων για το web κ.λπ.

Ειδικά η λειτουργία της αναζήτησης πρέπει να είναι ισχυρή, με δυνατότητα χρήσης πολλαπλών κριτηρίων, που να συνδέονται με λογικούς τελεστές, αποθήκευσης των κριτηρίων και των αποτελεσμάτων και φυσικά γρήγορη.

Επίσης επιθυμητή είναι η δυνατότητα ομαδοποίησης των ψηφιακών αρχείων σε λογικές ενότητες, ανεξάρτητα από τη φυσική θέση τους, και με πολλούς τρόπους, ώστε για παράδειγμα μια φωτογραφία – πορτραίτο του παιδιού μας να μπορεί να ενταχτεί και στην ενότητα «πορτραίτα» και στην ενότητα «οικογενειακές».

Το πρώτο που ίσως κάνουμε στην προσπάθεια οργάνωσης είναι να αξιοποιήσουμε το σύστημα αρχείων του υπολογιστή μας κατατάσσοντάς τις φωτογραφίες μας σε φακέλους και υποφακέλους με όσο γίνεται περιγραφικά ονόματα. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να οργανώσουμε τα ψηφιακά μας αρχεία σε μια ιεραρχική δομή, η οποία όμως είναι στατική και μονοδιάστατη, δεν μας δίνει τη δυνατότητα πολλαπλής ομαδοποίησης. Παρ’ όλα αυτά, τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν ενσωματωμένες δυνατότητες προεπισκόπησης, αναζήτησης και παρουσίασης που για αρκετούς μπορούν ίσως να θεωρηθούν επαρκείς.

Όσοι όμως κρίνουν ότι χρειάζονται κάτι παραπάνω, θα στραφούν σε κάποια εφαρμογή λογισμικού με σχετικές δυνατότητες. Παρακάτω θα επιχειρήσω μια παρουσίαση των δύο μεγάλων κατηγοριών τέτοιων εφαρμογών με τους σημαντικότερους εκπροσώπους τους, με μια συνοπτική αξιολόγηση του καθενός, πρώτα όμως ας αποσαφηνίσουμε την έννοια metadata σε σχέση με τα ψηφιακά μας έγγραφα.

Με τον όρο αυτό εννοούμε το σύνολο των δεδομένων που περιγράφουν και χαρακτηρίζουν ένα ψηφιακό έγγραφο, χωρίς να αποτελούν τμήμα του περιεχομένου του και είναι ενσωματωμένα σ’ αυτό.

Γνωστότερο παράδειγμα οι πληροφορίες ID3 tags στα αρχεία mp3 και EXIF που αποθηκεύουν στα αρχεία που γράφουν όλες σχεδόν οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Metadata μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε αρχεία του Microsoft Office σε αρχεία PDF, PSD και σε πολλά άλλα.

Ειδικά στο χώρο της φωτογραφίας το επαγγελματικό standard είναι το πρότυπο IPTC (International Press and Telecommunications Council) που χρησιμοποιείται από τους μεγαλύτερους δημοσιογραφικούς οργανισμούς και πρακτορεία ειδήσεων για την οργάνωση των εκατοντάδων χιλιάδων ψηφιακών εγγράφων εικόνας που διαχειρίζονται. Στο τέλος του παρόντος παρατίθεται σχετικός πίνακας με τα πεδία του προτύπου.

Ας περάσουμε τώρα στις εφαρμογές οργάνωσης και διαχείρισης φωτογραφιών.

Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσουμε τις εφαρμογές που δεν κάνουν χρήση των προτύπων IPTC και EXIF για την οργάνωση των αρχείων μας αλλά αποθηκεύουν τις επιπλέον πληροφορίες με τις οποίες τα χαρακτηρίζουμε σε εξωτερικά αρχεία ή βάσεις δεδομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοιες εφαρμογές αγνοούν πλήρως τα metadata αντίθετα μπορεί να τα εμφανίζουν ή και να τα επεξεργάζονται, δεν τα χρησιμοποιούν όμως για αυτή καθ’ αυτή την αποθήκευση των πληροφοριών που καταχωρίζουμε για τα αρχεία μας.

Σημαντικότερες εφαρμογές αυτής της κατηγορίας:

 • ACDSEE 5.0 της ACD Systems (http://www.acdsystems.com/English/index.htm)
  Είναι ίσως η πιο διαδεδομένη εφαρμογή για το αντικείμενο της συζήτησής μας με εύχρηστο περιβάλλον εργασίας και επαρκείς επιδόσεις σε όλους τους τομείς που αναφέρθηκε παραπάνω ότι είναι σημαντικοί για την οργάνωση και διαχείριση των αρχείων μας. Προτείνεται για όσους δεν θεωρήσουν σκόπιμη την επιλογή μιας εφαρμογής της δεύτερης κατηγορίας, που θα αναφέρουμε παρακάτω.

 • ADOBE Photoshop Album (http://www.adobe.com/products/photoshopalbum/main.html)
  Το αντίπαλο δέος ή ο νέος μεγάλος παίκτης στο χώρο. Με έμφαση στην ευχρηστία και την σχεδόν διαισθητική ευκολία αξιοποίησης

  Αναλυτικές περιγραφές και διεξοδικές συζητήσεις και για τις δύο αυτές εφαρμογές θα βρείτε και στο forum του DPGR.

  Στη δεύτερη κατηγορία τώρα εντάσσονται όσες εφαρμογές αποθηκεύουν τις επιπλέον πληροφορίες που προσθέτουμε στα αρχεία μας μέσα στα ίδια τα αρχεία με τη μορφή metadata. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει και τη δημιουργία εξωτερικών καταλόγων ή ευρετηρίων, που όμως εξυπηρετούν αποκλειστικά τη γρηγορότερη αναζήτηση και μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναδημιουργηθούν.
  Αυτό είναι και το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής της κατηγορίας εφαρμογών, αφού οποιαδήποτε απώλεια της εξωτερικής βάσης δεδομένων στην πρώτη κατηγορία είναι μη αναστρέψιμη, με ότι συνέπειες μπορεί να σημαίνει αυτό, ειδικά για συλλογές μερικών χιλιάδων αρχείων.
  Μετά από δοκιμαστική χρήση στο προσωπικό μου αρχείο (3500 φωτογραφιών) αρκετών εφαρμογών αυτής της κατηγορίας, και σχολαστική αναζήτηση σε φωτογραφικά newsgroups κατέληξα ότι σαν συνολικά καλύτερες αυτή τη στιγμή εφαρμογές μπορούν να προταθούν οι τρεις παρακάτω:


  Fotoware Fotostation Pro 4.5 • Πλήρης υποστήριξη IPTC/EXIF και αποθήκευση των πληροφοριών οργάνωσης και ταξινόμησης εντός των αρχείων εικόνας.
 • Ισχυρός IPTC editor με αυτόματη συμπλήρωση, drop-down λίστες τιμών για κάθε πεδίο, ελεύθερη διαμόρφωση κατηγοριών, μαζική ενημέρωση και αντικατάσταση, custom πεδία, templates κ.λπ.
 • Υποστήριξη πολλαπλής ομαδοποίησης σε ενότητες που ονομάζει Projects
 • Διαχείριση φυσικών αρχείων
 • Οπτική σήμανση των thumbnails με πολλούς τρόπους, π.χ. αν έχουν συμπληρωμένα κάποια πεδία ή όχι.
 • Slideshows με εμφάνιση επιλεγόμενων πεδίων και δημιουργία σελίδων για δημοσίευση στο Web.
 • Διαχείριση off-line αρχείων (cd-r κ.λπ)
 • Scalable εφαρμογή, με δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου αριθμού αρχείων, λειτουργία multi-user σε δίκτυο, επικοινωνία με εφαρμογές για servers κ.λπ.

  Ειδικά για την αναζήτηση να αναφερθεί ότι η εφαρμογή δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο σε συνδυασμό με την εφαρμογή Index Manager, της ίδιας εταιρίας, που κάνει καταλογογράφηση στο background και δημιουργία ευρετηρίων. Η αυτόνομη λειτουργία αναζήτησης είναι απλούστερη.
  IMatch 3.2 • Πλήρης υποστήριξη IPTC/EXIF και αποθήκευση των πληροφοριών οργάνωσης και ταξινόμησης εντός των αρχείων εικόνας.
 • Ισχυρός IPTC editor με αυτόματη συμπλήρωση, drop-down λίστες τιμών για κάθε πεδίο, ελεύθερη διαμόρφωση κατηγοριών, μαζική ενημέρωση και αντικατάσταση, custom πεδία, templates κ.λπ.
 • Υποστήριξη πολλαπλής ομαδοποίησης σε ενότητες που ονομάζει Selections
 • Διαχείριση φυσικών αρχείων
 • Slideshows με εμφάνιση επιλεγόμενων πεδίων και δημιουργία σελίδων για δημοσίευση στο Web.
 • Διαχείριση off-line αρχείων (cd-r κ.λπ)
 • Scalable εφαρμογή, με δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου αριθμού αρχείων, λειτουργία multi-user σε δίκτυο
 • Ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού scripts για αυτοματοποίηση εργασιών.


  Extensis Portfolio 6.0 • Το Portfolio αντλεί δεδομένα metadata (IPTC και EXIF) από τα αρχεία μας, τα οποία αποθηκεύει σε αντίστοιχα πεδία της δικής του βάσης δεδομένων..
 • Δεν προσφέρει ενσωματωμένο IPTC editor
 • Υποστήριξη πολλαπλής ομαδοποίησης σε ενότητες που ονομάζει Galleries
 • Διαχείριση φυσικών αρχείων
 • Slideshows (παρατηρώ σχετική καθυστέρηση στο φόρτωμα της επόμενης εικόνας για μεγάλα αρχεία ) και δημιουργία σελίδων για δημοσίευση στο Web.
 • Διαχείριση off-line αρχείων (cd-r κ.λπ)
 • Scalable εφαρμογή, με δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου αριθμού αρχείων, λειτουργία multi-user σε δίκτυο, επικοινωνία με εφαρμογές για servers κ.λπ.
 • Η λειτουργία της καταλογογράφησης είναι πιο αργή σε σχέση με τις προηγούμενες εφαρμογές.
 • Πολύ ισχυρή λειτουργία αναζήτησης :  Γίνεται μόνο με τα Windows;

  Ναι. Στα XP, με δεξί κλικ σε ένα αρχείο jpeg, στις ιδιότητες θα βρείτε πεδία για τίτλο, λέξεις κλειδιά κ.λπ τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε. Δυστυχώς όπως συνήθως η Microsoft επέλεξε να εισάγει ένα δικό της πρότυπο, μη συμβατό με το IPTC. Πάντως αν έχετε ενεργοποιήσει τον Index Server (υπηρεσία καταλόγου που περιέχεται στα ΝΤ/2000/XP ή μπορεί να εγκατασταθεί με το Office, μπορείτε να κάνετε σύνθετες αναζητήσεις πάνω σ’ αυτά τα πεδία, με χρήση τελεστών κ.λπ. από την αναζήτηση των Windows! (Πράγμα που ισχύει και για τα ID3 tags)

  Ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί κάποιος να βρει (ή και να αναπτύξει) ένα φίλτρο (ifilter) που να επιτρέπει στην υπηρεσία καταλόγου να αντλεί δεδομένα IPTC. Στο http://www.ifiltershop.com μπορείτε να βρείτε ifilter για XMP που είναι πρότυπο για metadata υπερσύνολο του IPTC, σε τιμή όμως μάλλον υπερβολική...
  Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και το πολύ χρήσιμο δωρεάν utility IPTCext που επιτρέπει την εμφάνιση και ενημέρωση των IPTC δεδομένων από το Windows shell:
  Ολοκληρώνοντας, θα λέγαμε ότι είναι στην ευχέρεια του καθενός να εγκαταστήσει τις δοκιμαστικές εκδόσεις και να διαλέξει τι του ταιριάζει περισσότερο. Έχοντας άλλωστε τις πληροφορίες σε metadata, η μετάβαση από τη μια εφαρμογή στην άλλη είναι ότι πιο εύκολο…

  Παράρτημα: Πίνακας IPTC πεδίων

  Object Name #005
  Edit Status #007
  Priority #010
  Category #015
  Supplemental Category #020
  Fixture Identifier #022
  Keywords #025
  Release Date #030
  Release Time #035
  Special Instructions #040
  Reference Service #045
  Reference Date #047
  Reference Number #050
  Created Date #055
  Created Time #060
  Originating Program #065
  Program Version #070
  Object Cycle #075
  Byline #080
  Byline Title #085
  City #090
  Province State #095
  Country Code #100
  Country #101
  Original Transmission Reference #103
  Headline #105
  Credit #110
  Source #115
  Copyright String #116
  Caption #120
  Local Caption #121
  Caption Writer #122
  Custom Field 1 #200
  Custom Field 2 #201
  Custom Field 3 #202
  Custom Field 4 #203
  Custom Field 5 #204
  Custom Field 6 #205
  Custom Field 7 #206
  Custom Field 8 #207
  Custom Field 9 #208
  Custom Field 10 #209
  Custom Field 11 #210
  Custom Field 12 #211
  Custom Field 13 #212
  Custom Field 14 #213
  Custom Field 15 #214
  Custom Field 16 #215
  Custom Field 17 #216
  Custom Field 18 #217
  Custom Field 19 #218
  Custom Field 20 #219
  Image Notes #230


  Επιμέλεια και συγγραφή : Γεώργιος Φουρνάρης(gf)
  Απρίλιος 2003


 • Διαφημιστικός χώρος


  Το DPGR στο Facebook

  ΦωτοΓράφω
  Μελαγχολικό Παγχνίδι
  Aπό PanteleimonB

  Πως να την πλησιάσεις...Πως να τολμήσεις να της ζητήσεις ένα παιχνίδι, διακόπτωντας τη σκέψη που την εχει μαρμαρώσει. Κρατά στα χέρια της το πιστόλι μα δε σημαδεύει. Ξερει ότι είναι άσκοπο. Ξέρει ότι το μόνο που έχει... Περισσότερα

  Wallpapers
  >>>
  amixalopoylos
  9.4 (348 πόντοι / 37 ψήφοι)
  Με θέα...στο Αιγαίο
  Chrisphoto
  9.1 (327 πόντοι / 36 ψήφοι)
  "Classic"
  TELISGR
  9.2 (248.5 πόντοι / 27 ψήφοι)
  Περισσότερα...

  Μεγάλοι Φωτογράφοι
  Josef Koudelka
  Εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω. Για μένα το πιο ωραίο πράγμα είναι να ξυπνάω, να βγαίνω έξω και να κοιτάζω. Το κάθε τι.

  Φωτογραφικές ρήσεις
  Η τέχνη είναι αφαίρεση.
  - Paul Gauguin